Logo Stichting Lonnekerberg

Bestemmingsplan 2021

 

De gemeente heeft een nieuw bestemmingsplan voormalige Vliegbasis Twenthe Midden 2021 in procedure gebracht.

Vlak voor de zomervakantie zijn de ruim 10.000 pagina’s ter inzage gelegd. Een flink deel was al bekend van de vorige keer. Het bestemmingsplan 2018 sneuvelde toen bij de Raad van State.

StiL heeft samen met de Stichting Lonneker Land en de Natuur en Milieuraad Enschede een zienswijze ingediend.

Verstopt in de vele nieuw toegevoegde stukken is te lezen dat er grootse plannen zijn voor het racen, driften, slippen en dergelijke met auto’s en andere voertuigen met verbrandingsmotoren.

De Lonnekerberg dus toch een herrieberg. En niet alleen dat. Ook een vervuilende berg waarop nog eens even veel CO2 geproduceerd gaat worden. En dat in deze tijd! Aan alle kanten wordt duidelijk hoe belangrijk het is om die uitstoot omlaag te brengen. Voor het klimaat en voor de biodiversiteit. Die biodiversiteit lijdt ook onder de enorme geluidsproductie die nog steeds als een deken over de natuurgebieden rondom het evenemententerrein komt te liggen. Nieuwe onderzoeken wijzen dat uit.

Die onderzoeken zijn natuurlijk niet door de gemeente bij de stukken gevoegd. Wel onderzoeken die aangeven dat al die activiteiten: racen, festivals met bijna ongelimiteerde geluidproducties, vuurwerk ’s nachts, helemaal geen kwaad kunnen. Wie betaalt, bepaalt wat er in de zogenaamde onafhankelijke onderzoeken komt te staan.

Op 5 oktober 2021 wordt dit plan in de stadsdeelcommissie Noord besproken en het staat gepland voor een behandeling in de Raad op 25 oktober 2021 .

 

Onderstaand onze zienswijze:  samenvatting, infographic en uitgebreide zienswijze

Correcties en opmerkingen bij Infographic

Samenvatting zienswijze

Volledige zienswijze