Logo Stichting Lonnekerberg

Natuurwaarden

 

 

De Lonnekerberg is een ware natuurparel

De Lonnekerberg behoort qua soortensamenstelling tot een van de meest waardevolle natuurgebieden van Nederland! Er groeien een zeer groot aantal waardevolle paddenstoelen, er komt bijzondere vegetatie voor (met name in de bermen en langs de beeklopen), het gebied herbergt een aantal zeer bijzondere vleermuissoorten en de zeldzame boommarter is een vaste bewoner.

Netwerk van natuurgebieden

De Lonnekerberg is onderdeel van een samenhangend netwerk van natuurgebieden rond de luchthaven. Als een parel in een ketting. De verschillende parels rond de luchthaven maken samen de ketting waarin uitwisseling tussen soorten mogelijk is. Daarom zet Stil zich in voor de hele ketting. Voor een mooie ketting is immers een goede conditie van alle parels benodigd.

Hydrologie

Onderdeel van de ketting is het Lonnekermeer. De natuur in het Lonnekermeer is grondwater gevoed. Er wordt getracht om de grondwatervoeding te herstellen middels het Natura 2000 project Lonnekermeer. Ook op en rond de Lonnekerberg en in de nieuwe EHS waren en zijn diverse initiatieven om de hydrologie te herstellen. Door het regionale grondwatersysteem hier te herstellen profiteert ook het N2000 gebied Lonnekermeer.

 

Lees hier alles over natuur, cultuur en geschiedenis van dit waardevolle natuurgebied.

Ook de ijsvogel komt voor in dit prachtige gebied. Deze foto is ter beschikking gesteld door Landschap Overijssel en gemaakt door Mark Zekhuis.

ijsvogel2_mark_zekhuis