Logo Stichting Lonnekerberg

Planten en dieren

Das gespot op de Lonnekerberg !

De das is dit jaar op verschillende plekken op en aan de rand van de lonnekerberg waargenomen, aan de sporen te zien ook met spelende jongen. Met een infrarood camera voorzien van een bewegingsmelder werd de foeragerende das vastgelegd.

das gespot

Lees hier meer over de das.

 

De boommarter

Tot voor kort kwam de boommarter alleen voor in de uitgestrekte bossen van de Veluwe en Drente. Maar sinds een paar jaar voelt hij zich ook thuis in Overijssel. Het areaal oud bos neemt toe en daar profiteert hij van. En wij zijn erg trots want de boommarter komt ook voor op onze geliefde Lonnekerberg.

boommarter_IMG_5755

De boommarter (Martes martes) is een zoogdier uit de familie marterachtigen. Hij is ongeveer even groot als een huiskat maar hij heeft veel kortere poten. De boommarter is lang en slank en hij verplaatst zich zeer behendig en snel door de bomen.

In Nederland is de boommarter een wettelijk beschermd dier. De totale populatie van de boommarter in Nederland werd in 2010 geschat op 400 – 500 volwassen dieren. Daarom staat de soort op de Rode Lijst van Bedreigde Zoogdieren als kwetsbaar. Het dier is zeldzaam. Hij is schuw en mijdt de bebouwde kom en auto’s.
De boommarter houdt van rust, stilte en oude bomen.

 

Spectaculaire ondekking Vale vleermuis in Twente

1 juli 2013

Vale vleermuis foto Richard Gerritsen

Vale vleermuis, foto Richard Gerritsen

Bij vleermuizenonderzoek op de Lonnekerberg bij Enschede hebben onderzoekers op 30 juni minstens één zeer zeldzame Vale vleermuis, myotis myotis, ontdekt. Tijdens het onderzoek in het oude en gevarieerde bos van Landschap Overijssel is een mannetje aangetroffen. Tevens zijn tijdens het onderzoek geluidsopnamen gemaakt waaruit blijkt dat er mogelijk meerdere exemplaren van de Vale vleermuis op de Lonnekerberg foerageren. Zeer bijzonder!

De grootste

De Vale vleermuis is de grootste vleermuis van Nederland met een spanwijdte van 35 tot 45 cm en een gewicht tot 40 gram. De vleugels zijn breed met smalle vleugeltoppen. Dat stelt de vleermuis in staat om zowel snel te vliegen als zeer wendbaar te zijn, net als een uil. Door deze eigenschappen kan de Vale vleermuis zijn hoofdvoedsel ‘loopkevers’ tussen de bladeren op de bosbodem vangen. Uniek aan de Vale vleermuis is trouwens ook dat hij als enige vleermuissoort af en toe lopend op zoek gaat naar zijn favoriete voedsel.

Super zeldzaam

Waarnemingen van de Vale vleermuis, zeker in de zomer en ten noorden van de grote rivieren zijn zeer uitzonderlijk. Hij bereikt in Nederland ook zijn noordgrens. De Vale vleermuis komt voor in oude gevarieerde bossen. Hij jaagt bij voorkeur in gebieden met geen of een korte bodemvegetatie. Grotendeels zijn dit bossen zonder ondergroei, zoals de oudere beukenbossen op de Lonnekerberg. Verder jaagt de vale vleermuis ook boven pas gemaaide hooilanden, kortgegraasde weilanden en net geoogste akkers. Voor het terreinbeheer van de Lonnekerberg, dat in handen is van Landschap Overijssel, is de ontdekking van deze bijzondere soort een prachtige opsteker.

Vroeger

Halverwege de vorige eeuw nam het aantal Vale vleermuizen enorm af. Ook in zijn belangrijkste verspreidingsgebied Midden- en Zuid-Europa. Sinds het verbod op insectenbestrijdingsmiddelen als DDT in de jaren 70 / 80 van de vorige eeuw gaat het heel langzaam weer wat beter met deze soort. In Nederland is het echter nog steeds een zeer zeldzame soort.

Voortplanting

In een kraamkolonie werpen vrouwtjes Vale vleermuis doorgaans 1 jong, dat begin juni wordt geboren. Na 3 weken kunnen de jongen vliegen en eind juli, na 6 weken, zijn ze zelfstandig. Op het einde van de zomer verzamelen de mannetjes een harem met zo’n 6 vrouwtjes. De hoogste leeftijd die bij Vale vleermuizen werd vastgesteld, is 28 jaar. Hopelijk zal het niet lang meer duren totdat we in Nederland de eerste jongen van de Vale vleermuis kunnen vaststellen.

Het onderzoek op de Lonnekerberg gaat in ieder geval door.

Met dank aan Landschap Overijssel

 

Ook unieke paddenstoelensoort gevonden

Met dank aan Marian Jagers.

http://www.natuurbericht.nl/?id=12396&cat=paddenstoelen …