Logo Stichting Lonnekerberg

Donaties

 

Wij streven ernaar om de stilte op de Lonnekerberg te behouden. Bovendien organiseren wij activiteiten in en rondom de prachtige natuur. Voorbeelden hiervan zijn de wandelingen door het gebied, het aanleg van het fietspad op de Bergweg, lezingen e.d. Hierbij kunnen wij uw ondersteuning goed gebruiken.

Uw donaties zijn van harte welkom, in de vorm van een eenmalige schenking, dan wel in de vorm van een periodieke bijdrage. Wij zijn blij met elk bedrag, hoe groot of hoe klein dit ook is. De stichting legt jaarlijks verantwoording af over de besteding van de binnengekomen gelden.

Uw bijdrage is in beginsel fiscaal aftrekbaar.

ANBI-STATUS

Stichting Lonnekerberg heeft de  ANBI status .
Dit brengt mee dat het doen van schenkingen (mits de som hiervan tussen de 1% en 10% van het onzuiver inkomen ligt) met een minimum van € 60,- fiscaal aftrekbaar is en er een volledige vrijstelling is van successie- en schenkingsrecht voor verkrijgingen uit nalatenschappen en schenkingen.

Schenkingen in de vorm van lijfrente/periodieke uitkering over een langere periode (tenminste vijf jaar) zijn volledig aftrekbaar.De schenking vindt plaats door een overeenkomst te tekenen tussen de schenker en Stichting Lonnekerberg.

U kunt een overeenkomst van de belastingdienst downloaden: Overeenkomst periodieke gift

Uw donatie is van harte welkom.
TRIODOS : Bank: NL34 TRIO 0390 4921 32 t.n.v. stichting Lonnekerberg.

RSIN-nr 853367528