Logo Stichting Lonnekerberg

Belangrijke natuuronderzoeken

 

De belangrijkste onderzoeken over de natuurwaarden op en om de Lonnekerberg

1. SOVON  2014/19   Rap_2014-19_Inschatting_verstorende_invloed_werkparken_Vliegveld_Twente_inclusief_VKA

2.  25 nov 2015: vleermuisinventarisatie LO. Vleermuisinventarisatie Lonnekerberg, verkennend vleermuisonderzoek 2015

In dit onderzoek worden zeer zeldzame vleermuizen zoals de Vale vleermuis en Bechstein’s vleermuis aangetroffen op de Lonnekerberg. Deze soorten zijn zo zeldzaam dat zij van communautair belang zijn. Dat wil zeggen dat overheden alles in het werk moeten stellen om deze soorten te beschermen.

3. Rapport Sovon 2016/12 effecten geluid op vleermuizen:vleermuizen zijn licht- en geluidgevoelig. Licht en geluid kunnen dus een negatief effect hebben op de staat van instandhouding. sovon-rapport-beoordeling-geluidseffecten-1

4. December 2016 Zoogdiervereniging, N2016005: Is er een invloed van kunstmatig licht en geluid op vleermuizen? analyse zoogdiervereniging nav AFF invloed van licht en geluid op vleermuizen

5.  Eelerwoude 2016.  Eelerwoude doet o.a. in mei, juni en juli onderzoek naar het voorkomen van vleermuizen o.a. op de Strip. Dit onderzoek in een mooie aanvulling op het onderzoek van 2015 op de Lonnekerberg (en niet de Strip). eindrapport basiskartering 2016 Eelerwoude 151216