Logo Stichting Lonnekerberg

Open brief aan College B&W Enschede over evenementen na uitspraak RvS

 

19072019 open brief college

page1image3796051568page1image3796051904page1image3796060128

Open brief aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede

Enschede, 19 juli 2019

Geacht College,

Uit de media begrijpen wij dat u overweegt om de benodigde omgevingsvergunningen te verstrekken aan de organisatoren van de festivals “Onder de Radar” en “AIRFORCE Festival” op het evenemententerrein Vliegveld Twenthe.

Woensdag 17 juli 2019 heeft de Raad van State het bestemmingsplan dat deze evenementen mogelijk maakte vernietigd. Het hoogste rechtsorgaan heeft daarmee geconcludeerd dat de door u gezochte balans tussen economie en natuur in het bestemmingsplan niet is gevonden.

U zou volgens de media een positieve grondhouding hebben ten aanzien van het verstrekken van de vergunningen voor deze evenementen. Wij kunnen ons niet voorstellen dat u op deze wijze voorbij wilt gaan aan de uitspraak van de Raad van State, het hoogste bestuurlijke rechtscollege.

Wij hadden verwacht dat u, geconfronteerd met dit dilemma, contact met ons zou opnemen. Wij hebben immers steeds geprobeerd een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het gebied. Deze positieve grondhouding hebben wij nog steeds.

Wij vragen u om publiek te maken dat de vergunningen voor de evenementen niet verleend zullen worden. De opbouw lijkt immers al zonder de vereiste vergunningen begonnen te zijn.

Hoogachtend,

Stichting Lonnekerberg en omgeving (StiL)

Secretariaat:
Dr. P.D.L.P.M. van der Valk,
Bergweg 261
7524 CV LONNEKER
e-mail: stichtinglonnekerberg@gmail.com06 – 19000072

page1image3796180960

G.J.M. Takkenkamp, voorzitter

Wij geven de natuur een stem 1

page2image3755854384page2image3797060608page2image3797092640

Stichting Lonneker Land

Secretariaat
G.M.H. van de Velde,
Vincent van Goghlaan 20,
7545 RN Enschede.
e-mail: secr.LL@lonnekerland.nl053 – 434 53 95

Secretariaat:
Langestraat 24, kamer 92 7511 HC ENschede

page2image3797090896

H. Wallinga, voorzitter

Natuur en Milieuraad Enschede

page2image3797098528

R. Kristelijn, voorzitter

Wij geven de natuur een stem 2