Logo Stichting Lonnekerberg

Helikopters, autoracen en verlichting

 

Op 25 juni 2016 is er met helikopters laag boven het veldleeuwerikengebied gevlogen. De vergunning om te vliegen met helikopters daarvoor is door de provincie de dag zelf afgegeven.

Er is regelmatig langs dat gebied met auto’s geracet.  https://t.co/PEs3Pc8m2C

Er is zonder vergunning verlichting aangelegd en zonder Ffwet ontheffing aangestoken.

  • StiL heeft bij de Provincie bezwaar aangetekend tegen het verlenen van de vergunning om met helikopters te vliegen.  Het bezwaar is afgewezen omdat bij het verlenen van de vergunning door de Provincie, de provincie niet hoefde te toetsen of er een FFwet overtreding zou zijn. dat is aan organisator zelf om aan te vragen.
  • StiL heeft een verzoek handhaving ingediend bij de gemeente.  De gemeente heeft het verzoek handhaving afgewezen met het argument dat niet kan worden opgetreden tegen evenementen die al zijn afgelopen.
  • StiL  heeft RVO om handhaving gevraagd.Op grond van de documenten en geluidsfragmenten heeft RVO aan van Eck een op 30 december 2016 een aanschrijving doen toekomen

 

BriefRVO2-bhh-4juli2016 F2016003460 waarschuwing en LOD Vliegveld Twenthe 30-12-2016(1)

Naar aanleiding van meldingen van Illegaal gebruik door Van Eck van het  parkeerterrein Deventerpoort:

stuurt de gemeente op 18 oktober 2016 een vooraankondiging aanschrijving de strip