Logo Stichting Lonnekerberg

De strip en Oostkamp

 

Het gebied tussen Enschede en Oldenzaal, nabij de voormalige luchthaven is een prachtig gebied waar heel veel mensen genieten van rust, flora, fauna en stilte.  De Strip en Oostkamp liggen  midden in dit gebied.  Wij vinden werkgelegenheid voor Enschede heel belangrijk en zijn voor ontwikkeling van dit prachtige gebied mits het gebruik maakt van de kracht van het landschap.  Daarmee steunen wij de visie van de Commissie van Wijzen.

De voorstellen van ADT en Gemeente Enschede blijken dit gebied echter te bedreigen en staat haaks op de visie van de Commissie van Wijzen:

  • De aanleg van een groot evenemententerrein van 25 hectare bij ‘Hangar 11’. Geluidsproductie tot 1 uur ’s nachts. 7 dagen per week open. Dit terrein grenst direct aan de zuidzijde aan de Lonnekerberg;
  • De aanleg van een racebaan/motorcrossbaan/slipbaan  op ‘DE STRIP’. Voor oefenritten en testritten voor motorvoertuigen. Geluidsproduktie onbeperkt. Dit terrein grenst over de volle lengte aan de westzijde van de Lonnekerberg;
  • Uitbreiding van zware bedrijvigheid op de Strip (met zeer grote geluidsproduktie);
  • Uitbreiding van de Strip en Oostkamp tot groot evenementenpark op het gebied van auto’s en motoren;
  • Autorace-evenementen, popconcerten en houseparty’s op ‘de Strip’ en het gebied bij Hangar 11 ‘Oostkamp’

Het gevolg hiervan is dat de Lonnekerberg, maar ook de nieuwe natuur die wordt aangelegd, wordt ingeklemd door grote lawaaibronnen op korte afstand. Dat vinden wij onaanvaardbaar!

StiL heeft op uitnodiging van de Gemeente meegedacht over de plannen op de Strip. Lees hier het document dat wij naar de gemeente Enschede stuurden ten behoeve van de verdere planvorming.
Rapport tbv Kadernota BP Evenemententerrein of als u wat minder tijd hebt: Samenvatting rapport tbv kadernota .

De plannen staan verwoord in de Nota van Uitgangspunten Middengebied.  Zie hier onze reactie op de nota:  Reactie StiL Op Nota Middengebied. Helaas is gebleken dat de gemeente niets met onze reactie heeft gedaan. De plannen zijn gewoon doorgezet.

Op maandag 23 maart nam de Gemeenteraad een besluit over Project Afwijkingsbesluit de Strip. Hierdoor krijgt dhr. van Eck alvast de mogelijkheid om evenementen te organiseren zonder dat hier duidelijke kaders aan gesteld zijn. Lonneker is het hier niet mee eens en laat dit luidruchtig weten. TV Enschede bericht hierover. Helaas heeft de actie niet mogen baten. Alle partijen, behalve Enschede Anders, Groen Links en SP zijn akkoord gegaan.

Uit de antwoorden van de wethouder op vragen van Enschede Anders en de uitlatingen van de heer van Eck blijkt bovendien dat de Gemeente Enschede/ADT geheime afspraken heeft gemaakt bij de verkoop van het terrein aan dhr. van Eck. Wij willen daarover duidelijkheid en stuurden de gemeente Enschede de volgende brief: Brief aan College B&W over geheime afspraken

In de pers:

Artikel Tubantia van 12-03-2015 ‘Lawaai mag gelijk zijn aan een F16’ – Tubantia – Enschede – Blendle

Interview met TVEnschede programma “Luchtig lunchen” over consequenties voor Enschede-Noord:

 

TV Enschede over insprekers bij de Stedelijke commissie van 16-03-2015 door diverse partijen waaronder StiL, dorpsraad Lonneker, Landschap Overijssel, Lonnekerland en een aantal bewoners. 9 Insprekers in commissievergadering Uiteindelijk heeft dit ervoor gezorgd dat de ‘ Nota van uitgangspunten voor het middengebied’ is uitgesteld tot de gemeenteraadsvergadering van 20-04-2015.

Kaart Geluidscontour 

hieruit blijkt dat de heer van Eck wel heel veel lawaai mag maken als de gemeenteraad niet anders gaat beslissen.

kaart geluidscontour