Logo Stichting Lonnekerberg

Petitie aangeboden aan raadscommissie Noord.

Gisteravond 6 maart bood Paul van der Valk namens de Dorpsraad, Groenberaad, Lonneker Land en StiL de petitie aan bij de raadscommissie Noord. Tijdens de vergadering bleek dat meerdere partijen willen dat er meer draagvlak onder burgers voor het bestemmingsplan willen. Een aantal partijen zijn er al uit: er moet iets gedaan worden aan de geluidscontour, de milieucategorie en aan het aantal evenementen. Dit bestemmingsplan voor het evenemententerrein heeft een enorme impact voor mens en natuur. Het is onvoorstelbaar dat er bij zo’n belangrijk dossier juist met hen geen rekening gehouden wordt. Waarom wordt er alleen geluisterd naar 1 persoon: de ondernemer van het evenemententerrein? Hopelijk is het nog niet te laat. De gemeenteraad wil beslissen op 21 maart.