Logo Stichting Lonnekerberg

Bestrijding letterzetter op de Lonnekerberg

 

Landschap Overijssel gaat de sterfte van fijnspar door de letterzetter op de Lonnekerberg bestrijden.

Onderstaand bericht ontvingen wij van Landschap Overijssel.

StiL betreurt het dat de bomen gekapt moeten worden maar ziet de noodzaak daarvan in. Er zijn maatregelen nodig om te proberen in ieder geval de nu nog gezonde fijnsparren te behouden. StiL heeft er volledig vertrouwen in dat het Landschap Overijssel, de grootste eigenaar van terreinen op de Lonnekerberg, op zeer verantwoorde wijze haar bossen beheert. Wij hopen dat door de maatregelen ook de bossen van in- en aanliggende terreineigenaren gespaard zullen blijven van letterzetter aantasting.

De bestrijding van de letterzetter zal naar verwachting in september-oktober 2019 plaatsvinden.

 

Letterzetter zorgt voor fijnsparsterfte

De hogere temperaturen hebben effect op de natuur. Zo worden wij in meerdere natuurterreinen met fijnsparsterfte geconfronteerd. Dat komt deels door verdroging en deels door de letterzetter, een kevertje dat onder de schors van verzwakte fijnsparren kruipt. Daar legt het kevertje haar eitjes, waarna de vraatzuchtige larven ervoor zorgen dat de fijnspar afsterft. Wat de situatie extra zorgelijk maakt, is het feit dat de letterzetter deze levenscyclus dankzij de hogere temperaturen vandaag de dag niet één, maar zelfs twee keer per jaar doorloopt.

Veiligheid en biodiversiteit

Daar waar wij fijnsparsterfte zien, maken wij een zorgvuldige afweging tussen wel of niet kappen. Zo kappen wij solitaire fijnsparren niet, want staand dood hout is heel waardevol voor de biodiversiteit. Met het oog op de veiligheid van recreanten kappen wij de fijnsparren langs wandel- en fietspaden wel. Landschap Overijssel heeft echter ook bossen die ooit zijn aangelegd voor de houtproductie, vooral op landgoederen. Door de monocultuur kan de letterzetter in deze percelen snel om zich heen grijpen en grote, vaksgewijze, sterfte veroorzaken. Daar is kappen van de gehele opstand vaak onze enige kans om verdere verspreiding van de letterzetter te voorkomen of in ieder geval te vertragen. Natuurlijk compenseren wij het kappen van fijnsparren door nieuwe loofbomen te planten. Zo geven wij ook invulling aan de vaak toch al geplande omvorming van eenzijdig naaldbos naar gevarieerd loofbos.

Zie voor verdere informatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Letterzetter_(insect)