Logo Stichting Lonnekerberg

Natuur en Landschap verbeteren

 

Zie hier een video over het herstel bronnen en beken.

Het verbeteren van Natuur en Landschap op en rond de Lonnekerberg:

  • Beekherstel en bosbeheer met oog voor de waarden van het bestaande bos;
  • Samenwerking van de verschillende grondeigenaren t.a.v. het beheer van bomen, bossen en natuurterreinen;
  • Stimuleren van ecologische verbindingszones, zodat tussen de Lonnekerberg en andere natuurgebieden uitwisseling van fauna plaats kan vinden;
  • Stimuleren van recreatieve verbindingen tussen de Lonnekerberg en de omliggende natuurgebieden;
  • Samenwerking van de verschillende grondeigenaren t.a.v. inventarisaties van flora en fauna onderzoek;

 

De belevingswaarde van de Lonnekerberg verder ontwikkelen:

  • Stimuleren van mooie wandelpaden in het gebied;
  • De aanleg van een fietspad over de Bergweg;
  • Meer bewustwording van de natuur- en landschaps-waarden van de Lonnekerberg;
  • Meer bewustwording van de cultuurhistorische waarden van de Lonnekerberg;

 

Stimuleren van betrokkenheid van omwonenden en inwoners van Lonneker bij de Lonnekerberg.