Logo Stichting Lonnekerberg

Verstoringen bij de Lonnekerberg

 

De rust op de Lonnekerberg wordt geregeld verstoord.

In 2016 zijn er verschillende verstorende evenementen georganiseerd op het terrein grenzend aan de Lonnekerberg.

Van die evenementen was een aantal uiterst bedreigend voor de aanwezige flora en fauna. Hieronder een aantal videos en hier een compilatie:

Zo is er op 25 juni 2016 met helikopters laag boven het veldleeuwerikengebied gevlogen. De vergunning daarvoor is de dag zelf afgegeven. Er is regelmatig langs dat gebied met auto’s geracet. Er is zonder vergunning verlichting aangelegd en aangestoken.

  • StiL heeft bij de Provincie bezwaar gemaakt tegen de vergunning om met helikopters te vliegen boven het broedgebied van de veldleeuwerikken.  Het bezwaar is afgewezen omdat de provincie niet hoefde te toetsen of  de natuur schade zou lijden. Dat zou de organisator zelf moeten nagaan. Dat is niet gebeurd.
  • StiL heeft bij de Provincie ook bezwaar gemaakt dat de vergunning op de dag van het evenement zelf verstrekt was. Daardoor was het niet meer mogelijk om tevoren bezwaar te maken of vragen te stellen.
  • StiL heeft een verzoek tot handhaving ingediend bij de gemeente.  De gemeente heeft dit verzoek  afgewezen omdat het vliegen en racen al was afgelopen. Op zaterdag is de gemeente niet open, dus de gemeente kon pas op maandag naar de melding kijken.
  • StiL heeft RVO om handhaving van de Flora en Fauna bescherming gevraagd. RVO heeft na onderzoek de organisator gewaarschuwd dat de wet inderdaad is overtreden, en dat hij een volgende keer een boete krijgt.

Conclusie: Er is illegaal met helikopters gevlogen en met auto’s geraced. De natuur komt er weer slecht af. De organisator krijgt slechts een waarschuwing.

 

Op 6 augustus 2016 werd het Airforce Festival “Breaking Sound Barriers’ georganiseerd.

  • StiL heeft de gemeente gewezen op het feit dat er geen Flora en Faunawet ontheffing was voor het organiseren van evenementen.  De gemeente heeft toch de vergunningen verleend. Dat had niet gemogen.
  • StiL heeft hiertegen bezwaar gemaakt bij de gemeente en de rechter gevraagd het evenement alsnog te verbieden. De rechter heeft dit verzoek afgewezen. Het hoger beroep loopt.
  • StiL heeft  RVO gevraagd de Flora en faunawet te handhaven. RVO heeft dit verzoek afgewezen, omdat RVO niet over de juiste informatie beschikte.  Achteraf (nadat alle informatie bekend werd) vindt RVO dat er wel degelijk sprake is geweest van overtredingen van de Flora en Fauna wet.
  • Sinds 1 april is RVO niet langer het bevoegd gezag en daarom heeft RVO de zaak overgedragen aan de Provincie Overijssel.

 

Conclusie: de gemeente had geen vergunning mogen geven. De kwetsbare natuur is door het festival verstoord. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor een volgend Airforce festival in 2017 al in volle gang.

(zie verder de volgende tabbladen)