Logo Stichting Lonnekerberg

Airforce Festival 2016

 

De aankondiging dat er een groot hardcore festival vlakbij de Lonnekerberg gaf StiL zorgen over de effecten op de natuur. De aankondiging dat het Airforcefestival ‘Breaking sound Barriers’ als titel had voorspelde niet veel goeds. Om de natuurwaarden van het gebied en de directe omgeving veilig te stellen heeft StiL drie soorten acties ondernomen.

  1. StiL heeft een brief gestuurd aan de gemeente op 18 juni 2016. Zie brief B&W 20 juni 2016. In deze brief wijst StiL op de hoge natuurwaarden die op en rond het evenemententerrein aanwezig zijn en op het feit dat er een flora- en faunawet ontheffing voor het evenement nodig zal zijn. Deze ontheffing ontbreekt. Deze lijn wordt onder een volgend tabblad (Tijdlijn /AirForceFestival gemeente verder uitgewerkt)
  2. StiL verzoekt RVO om handhavend op te treden i.v.m. te verwachten overtreding van de Flora en fauna wet. In en rond het festival terrein zijn veel vleermuissoorten aanwezig waaronder zeer kwetsbare soorten die gevoelig zijn voor licht en geluid. 30 juni brief aan RVO-nr1-airforcefestival-2. Zie voor meer informatie (Tijdlijn /AirForceFestival RVO)
  3. StiL tekent bezwaar aan bij de provincie over de vergunning voor het afsteken van professioneel vuurwerk en theatervuurwerk (licht en show effecten) tijdens het Airforcefestival.  Dit bezwaar wordt door de provincie afgewezen, omdat de provincie niet hoeft te toetsen aan de Flora en Faunawet. De verantwoordelijkheid om een ontheffing van die wet aan te vragen ligt volgens de provincie bij de organisator van het evenement.  Zie: 2017-01-11 Beslissing op bezwaarschriften ontbrandingstoestemming Airfor…

Ondanks al deze acties is het Airforce Festival wel doorgegaan. Er lopen echter nog procedures die duidelijk moeten maken of de vergunningen wel verstrekt hadden mogen worden. RVO geeft namelijk aan dat het erop lijkt dat er wel degelijk natuurbeschermingswetten zijn overtreden, én dat essentiële informatie is achtergehouden. 2016-003330 ecologische analyse bezwaar afw hh Airforcefestival Vliegveld Twente. 1

Meer informatie over de drie actielijnen van StiL is te vinden in andere tabbladen over het Airforce Festival