Logo Stichting Lonnekerberg

Staatssecretaris beperkt verstorende activiteiten evenemententerrein.

sssss

Bekendmaking besluit Staassecretaris.

Beperkingen op evenemententerrein Van Eck

De Stichting Lonnekerberg zet zich in voor het behoud van de natuur op en om de Lonnekerberg. Lawaai en kunstlicht passen daar niet bij. Daarom heeft zij aan de Staatssecretaris van Economische Zaken gevraagd verstorende activiteiten op het evenemententerrein van Van Eck te beoordelen als een overtreding van de Flora en faunawet. Helikoptervluchten, lawaaierige autoritten en het verstoren van het voormalig onverlichte gebied met nieuwe verlichting, waren hiervoor de aanleiding.

De Staatssecretaris is de instantie die bewaakt dat iedereen de zorgplicht voor de natuur nakomt.

De Staatssecretaris heeft op 30 december 2016 zijn besluit kenbaar gemaakt. Dit besluit houdt in dat de door Van Eck geplaatste lichtmasten op De Strip, de Bunkerstraat en de Oostkamp niet mogen branden. Branden ze toch dan verbeurt hij een dwangsom. Voor activiteiten op de Strip, zoals testritten en helikoptervluchten, die broedende vogels verstoren, wordt een waarschuwing gegeven.

Past het beoogde evenemententerrein wel in dit unieke natuurgebied? De Stichting Lonnekerberg vindt van niet. Een nieuwe invulling van dit gebied mag geen schade toebrengen aan bestaande waarden en functies. De Stichting Lonnekerberg blijft zich inzetten voor het behoud van de natuurwaarden van de Lonnekerberg en omgeving.

 

Zie hier het besluit van de staatssecretaris.

 

Staatssecretaris beperkt verstorende activiteiten evenemententerrein.

 

Op 6 augustus 2016 zijn er plannen om op de Strip, een muziekevenement te organiseren met vuurwerk als afsluiting. De ondertiteling van dit evenement is: breaking sound barriers. Hier kan de trailer van het Airforcefestival bekeken worden.

Op 27-05-2016  hiervoor een vergunning aangevraagd  die wij hebben ingezien en onvolledig is Aanvraag vergunning mei 2016 . Volstrekt onduidelijk blijft in deze aanvraag (ook bij navraag) hoeveel lawaai en licht dit festival gaat produceren en wat de impact ervan is. De vergunningaanvraag en de trailer beloven weinig goeds. Wij houden ons hart vast voor de fauna op de Lonnekerberg en in de nieuwe natuur. Bovendien wordt de regelgeving voor een dergelijk festival met de voeten getreden wanneer de vergunning verleend wordt.

Wij hebben niets tegen economische activiteiten in het gebied van het voormalige vliegveld. Maar wij blijven zeer kritisch kijken of dit met respect voor flora en fauna in het prachtige natuurgebied gebeurt. Daarom lieten wij B&W een aantal van onze bezwaren tegen dit festival op voorhand weten, zodat B&W deze kan betrekken bij de afweging omtrent het al-dan-niet verlenen van de vergunning. Lees de brief hier: brief B&W 20 juni 2016