Logo Stichting Lonnekerberg

Ontheffingsaanvraag Flora en Faunawet

ADT vraagt ontheffing aan in het kader van de flora en faunawet. De ontheffing is aangevraagd, nog niet toegekend. De aanvraag zelf is te vinden onder aan de pagina.

Aangevraagd is: het vangen, doden en verwonden, EN het beschadigen, het vernielen, het uithalen, het wegnemen en het verstoren van voortplantings-, rust of verblijfplaatsen van:
heideblauwtje
levendbarende hagedis
braamsluiper
geelgors
graspieper
kneu
veldleeuwerik
kamsalamander
poelkikker
gewone dwergvleermuis
gewone grootoorvleermuis
baardvleermuis
laagvlieger
rosse vleermuis
ruige dwergvleermuis
watervleermuis

Aangevraagd is tevens: het beschadigen, het vernielen, het uithalen, het wegnemen en het verstoren van voortplantings-, rust of verblijfplaatsen van:

buizerd
huismus
eekhoorn
steenmarter

Hier een kopie van de officiƫle ontheffingsaanvraag van ADT

Ontheffingsaanvraag ADT Flora en faunawet