Logo Stichting Lonnekerberg

Workshop over Klimaatverandering

 

Zondag  5 november.
Bergweg 261
Aanvang: 14.00 uur
Aanmelden via: Info@lonnekerberg.nl 

Altijd al willen weten hoe oorzaken en gevolgen van klimaatverandering in elkaar steken? De workshop van Climate Fresk helpt daarbij.

De doelstelling van Climate Fresk NGO is: Het inzicht in de klimaatproblematiek op mondiaal niveau verdiepen, om de veranderingen die nodig zijn voor het behoud van een leefbare wereld zo snel mogelijk op gang te helpen brengen.

Informatie kunt u lezen op https://climatefresk.org/ 

Op onze unieke aardbol hebben ondertussen al meer dan een miljoen mensen een Climate Fresk workshop gedaan!

Tijdens de workshop wordt een spel met kaarten gespeeld op een grote tafel met 4 tot 7 deelnemers. De deelnemers rangschikken met elkaar de kaarten op tafel en verbinden de kaarten met lijnen. Zo ontstaat op tafel een fresco, vandaar de naam van het spel. De workshopleiders verzorgen de materialen, geven zo nodig informatie en stimuleren dat de groep in gesprek gaat over emoties bij klimaatverandering en wat ieder zelf zou kunnen bijdragen. Climate Fresk is een internationale organisatie maar wij gebruiken bij de workshop Nederlandstalige kaarten.

De spelbegeleiders zijn Willemien en Hans Wallinga. Zij kwamen toevallig op het spoor van Climate Fresk en hebben zich voor een workshop aangemeld. Ze raakten enthousiast en volgden een cursus voor workshopleider. Ondertussen hebben zij ervaring en zien dat de deelnemers positief zijn over de workshop. Zij dragen op deze manier graag verder bij aan het verbreden van het inzicht in klimaatverandering van veel mensen.

Workshop over Klimaatverandering

Wilco Louwers geeft heldere uitleg bij 1Twente. In dit artikel ook een interview met Gerard Berendsen van de Dassenwerkgroep.

https://www.1twente.nl/artikel/964856/nog-veel-twijfels-over-vliegveldplannen-in-enschede-u-roept-ons-op-om-naar-de-rechter-te-stappen

Hoe zit het echt met het bestemmingsplan voor het evenemententerrein Vliegveld Twente?

 

Omdat door Corona de organisatie van de traditionele winterwandeling niet mogelijk was organiseerde StiL samen met Landschap Overijssel een digitale wandeling.

Een volle maand heeft de wandeling online gestaan en vele honderden mensen hebben de route gelopen.
Gelijkertijd werd een fotowedstrijd georganiseerd. De winnaar is gewonnen door Hennie van der Meer uit Lonneker. Een aanmoedigingsprijs is gegaan naar Tijmen Roeloffzen uit Amsterdam. Beiden hebben een prijs ontvangen. De Foto’s zijn gedurende een maand geëxposeerd in Galerie Urinoir Bezet.
xxxxxxxxxxxxxxx
Deze winnende foto van zwammen aan dode bomen is van Hennie van der Meer. Wat een prachtige foto!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Hieronder de foto van de 8-jarige Tijmen van den Broek die een Eervolle vermelding krijgt. Hij liep met zijn oma uit Lonneker in het bos, en zag de ondergaande zon door de bomen. Hij vond dit zo mooi dat hij graag een foto wilde maken met het toestel van oma.
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Winnaars fotowedstrijd

 

Net als veel andere activiteiten is de Midwinterwandeling over de Lonnekerberg anders dan anders. De Stichting Lonnekerberg (STIL) heeft in samenwerking met Landschap Overijssel voor een aantrekkelijk alternatief gezorgd. Vanaf morgen tot 6 januari kunnen liefhebbers een speciale app downloaden voor een wandeling van 7 km. over de Lonnekerberg. Onderweg wordt informatie gegeven en er is een fotowedstrijd aan verbonden.

Download de app ėn vind de wandeling hier: https://www.landschapoverijssel.nl/routes/lonnekerberg-winterwandeling

U kunt deze route vanaf 19 december tot 6 januari 2021 downloaden.De route loopt over de Lonnekerberg, met op een aantal plaatsen informatie over speciale plaatsen. De bijzondere plekken worden weergegeven als POI (Points of Interest).

Die bijzonder plekken zijn

  1. Waarom wordt er gekapt en waarom worden sloten en geulen voor een deel ondieper gemaakt. Een podcast door Landschap Overijssel.
  2. Het beeld “Fossiele Kruiwagens” van Bert Otter op de vijfsprong geplaatst door de Stichting Kunst en Landschap
  3. Witte Wieven, Een voorgelezen streekverhaal.
  4. Een informatief overzicht over de Lonnekerberg onder verwijzing naar de website van Landschap Overijssel.
  5. De geschiedenis van de Bergweg, Van zandpad naar fietspad.
  6. Waar komt toch die boshut vandaan bij het beeld van Klaas Kamphuis?

De fotowedstrijd

Maak een mooie foto van de Lonnekerberg in dit jaargetijde.  De mooiste foto’s worden geëxposeerd in Galerie Urinoir Bezet bij het Dorpsplein en in Op en Um ‘n Bölt geplaatst.
Stuur uw foto in een klein bestand naar stichtinglonnekerberg@gmail.com maak de foto met een camera waar je een goede Jpeg van kan maken met voldoende mb’s. Bewaar het grote bestand voor eventuele publicatie.

 

Midwinterwandeling met fotowedstrijd

24 oktober is het weer zo ver. De nacht van de dag vindt plaats.  Onderstaand bericht is een onderdeel van een artikel in Nature Today van 16-10-2020

Rood licht bij onderzoeksopstelling (Bron: Kamiel Spoelstra)

Door de wijdverspreide en vaak ongecontroleerde toepassing van kunstlicht leven we in een wereld met een onnatuurlijk licht-donkerpatroon. Dit kan leiden tot verstoring van het bioritme van mens en dier en dit heeft vaak nare gevolgen.

Bij mensen kan een te lange blootstelling aan licht zorgen voor ontregeling van lichaamsprocessen. Dit kan leiden tot een verstoorde slaap en een verstoord herstelvermogen. Zo blijkt uit het advies van de Gezondheidsraad uit 2017 dat (langdurig) nachtwerk kan leiden tot een verhoogd risico op slaapproblemen, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Uit onderzoek van RIVM (pdf: 3,4 MB) blijkt dat vijf procent van de Nederlandse bevolking ernstige lichthinder ondervindt en drie procent slaapverstoring. Dat betekent dat ongeveer 675.000 mensen zich weleens gehinderd voelen door licht en 400.000 personen slaapverstoring ervaren. Volgens de onderzoekers moeten we lichtvervuiling serieuzer nemen.

Voor dieren heeft lichtvervuiling ook verstrekkende gevolgen. Maar er is meer experimenteel onderzoek nodig. Dit is lastig omdat er in ons land bijna geen gebieden meer zijn zonder lichtvervuiling. Het project Licht op natuur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en diverse andere partijen timmert hard aan de weg om deze lacune op te vullen. Dankzij hun onderzoek weten we meer over de effecten van kunstmatig licht op dieren in Nederland.

Franjestaart (Bron: Kamiel Spoelstra)

Zo blijkt dat kunstlicht op termijn leidt tot een afname van de populatie nachtvlinders. Ook verandert kunstlicht het gedrag van zangvogels. Ze slapen lichter en maken langere dagen. Ook het soort licht kan van invloed zijn. Hoe dichter nesten bij wit en rood licht lagen, hoe minder buitenechtelijke jongen er te vinden waren. Blijkbaar hadden de vogels in verlichte gebieden geen puf meer voor nachtelijke escapades. Bij vleermuizen zagen de onderzoekers dat juist wit en groen hun activiteit sterk beperkt, maar rood licht juist niet. Al deze onderzoeken bieden handvaten om het effect van kunstmatig licht op de natuur zoveel mogelijk te beperken.

Help ook mee!

Voor mens en dier is het dus belangrijk om lichtvervuiling te verminderen en te zorgen dat Nederland niet meer oplicht op de kaart als grootste lichtvervuiler van Europa. Ook jij kunt meehelpen. Hoe dan? Nou, heel simpel: zet het licht wat vaker uit!

Meer informatie?

Bron: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=26805

 

Lichtvervuiling verstoort bioritme van mens en dier

Vanwege het coronavirus vervalt de recreatieloop op 12 april. De lopers die al ingeschreven hebben zullen hun geld terug gestort krijgen.

 

Recreatieloop op 12 april afgelast

Hoe het precies is gekomen weten we niet maar er waren meer dan 2x zoveel wandelaars dan vorig jaar! Het was weer ontzettend gezellig ondanks het feit dat we door de hoeveelheid mensen overvallen werden en niet iedereen nog een oliebol of chocolademelk kon krijgen. Maar natuurlijk waren we heel erg blij met deze aandacht voor de mooie Lonnekerberg. Er waren opvallend veel kinderen, die mee wandelden.  Zij deden enthousiast mee met de kruiswoordpuzzel waarvan hier de oplossing.

kruiswoord winterwandeling 2019 ingevuld

 

—————————————————————————————————————————————

Op zondag 29 december organiseert Stichting Lonnekerberg en omgeving met medewerking van de Lönnke Bloazers de jaarlijks winterwandeling.

De wandeling, die is uitgezet op de Lonnekerberg, kan begonnen worden tussen 13 en 14.30 uur.
Het startpunt is dit keer bij de Doppler op het voormalige vliegveld, bij de parkeerplaats aan de Grefterberghoekweg (tegenover de oude schietbaan). De wandeling is tussen de vijf en zes km lang.
Deelname aan de wandeling is gratis.
Op verschillende punten staan de midwinterhoren blazers van de “Lönnke Bloazers” .
Er is halverwege de wandeling een rustpunt ingericht waar koffie en chocolademelk verkrijgbaar is. Een eigen bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Voor kinderen is er een vragenlijst over de natuur op de Lonnekerberg en wat ze zien onderweg (ook fotograferen met mobieltje van de mooiste boom). Met de vragen kan een kruiswoordraadsel worden opgelost. Foto’s van de mooiste boom kunnen we op facebook plaatsen.

Hoe er te komen?
Komt u met de fiets volg dan de Grefterberghoekweg in Noordelijke richting, ga bij de oudhttp://www.lonnekerberg.nl/?p=2041&preview=truee schietbaan linksaf. Komt u met de auto dan gaat u via de afslag bij Mac Donalds in Oldenzaal (Industrieterrein Hanzepoort), over de Noordergrensweg naar het parkeerterrein bij de Doppler aan de Grefterberghoekweg.

PS.
Denkt u aan uw schoeisel? Het bos is erg nat en de kans is groot dat paden modderig zijn.

Winterwandeling was een enorm succes!

 

Landschap Overijssel gaat de sterfte van fijnspar door de letterzetter op de Lonnekerberg bestrijden.

Onderstaand bericht ontvingen wij van Landschap Overijssel.

StiL betreurt het dat de bomen gekapt moeten worden maar ziet de noodzaak daarvan in. Er zijn maatregelen nodig om te proberen in ieder geval de nu nog gezonde fijnsparren te behouden. StiL heeft er volledig vertrouwen in dat het Landschap Overijssel, de grootste eigenaar van terreinen op de Lonnekerberg, op zeer verantwoorde wijze haar bossen beheert. Wij hopen dat door de maatregelen ook de bossen van in- en aanliggende terreineigenaren gespaard zullen blijven van letterzetter aantasting.

De bestrijding van de letterzetter zal naar verwachting in september-oktober 2019 plaatsvinden.

 

Letterzetter zorgt voor fijnsparsterfte

De hogere temperaturen hebben effect op de natuur. Zo worden wij in meerdere natuurterreinen met fijnsparsterfte geconfronteerd. Dat komt deels door verdroging en deels door de letterzetter, een kevertje dat onder de schors van verzwakte fijnsparren kruipt. Daar legt het kevertje haar eitjes, waarna de vraatzuchtige larven ervoor zorgen dat de fijnspar afsterft. Wat de situatie extra zorgelijk maakt, is het feit dat de letterzetter deze levenscyclus dankzij de hogere temperaturen vandaag de dag niet één, maar zelfs twee keer per jaar doorloopt.

Veiligheid en biodiversiteit

Daar waar wij fijnsparsterfte zien, maken wij een zorgvuldige afweging tussen wel of niet kappen. Zo kappen wij solitaire fijnsparren niet, want staand dood hout is heel waardevol voor de biodiversiteit. Met het oog op de veiligheid van recreanten kappen wij de fijnsparren langs wandel- en fietspaden wel. Landschap Overijssel heeft echter ook bossen die ooit zijn aangelegd voor de houtproductie, vooral op landgoederen. Door de monocultuur kan de letterzetter in deze percelen snel om zich heen grijpen en grote, vaksgewijze, sterfte veroorzaken. Daar is kappen van de gehele opstand vaak onze enige kans om verdere verspreiding van de letterzetter te voorkomen of in ieder geval te vertragen. Natuurlijk compenseren wij het kappen van fijnsparren door nieuwe loofbomen te planten. Zo geven wij ook invulling aan de vaak toch al geplande omvorming van eenzijdig naaldbos naar gevarieerd loofbos.

Zie voor verdere informatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Letterzetter_(insect)

 

Bestrijding letterzetter op de Lonnekerberg

 

19072019 open brief college

page1image3796051568page1image3796051904page1image3796060128

Open brief aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede

Enschede, 19 juli 2019

Geacht College,

Uit de media begrijpen wij dat u overweegt om de benodigde omgevingsvergunningen te verstrekken aan de organisatoren van de festivals “Onder de Radar” en “AIRFORCE Festival” op het evenemententerrein Vliegveld Twenthe.

Woensdag 17 juli 2019 heeft de Raad van State het bestemmingsplan dat deze evenementen mogelijk maakte vernietigd. Het hoogste rechtsorgaan heeft daarmee geconcludeerd dat de door u gezochte balans tussen economie en natuur in het bestemmingsplan niet is gevonden.

U zou volgens de media een positieve grondhouding hebben ten aanzien van het verstrekken van de vergunningen voor deze evenementen. Wij kunnen ons niet voorstellen dat u op deze wijze voorbij wilt gaan aan de uitspraak van de Raad van State, het hoogste bestuurlijke rechtscollege.

Wij hadden verwacht dat u, geconfronteerd met dit dilemma, contact met ons zou opnemen. Wij hebben immers steeds geprobeerd een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het gebied. Deze positieve grondhouding hebben wij nog steeds.

Wij vragen u om publiek te maken dat de vergunningen voor de evenementen niet verleend zullen worden. De opbouw lijkt immers al zonder de vereiste vergunningen begonnen te zijn.

Hoogachtend,

Stichting Lonnekerberg en omgeving (StiL)

Secretariaat:
Dr. P.D.L.P.M. van der Valk,
Bergweg 261
7524 CV LONNEKER
e-mail: stichtinglonnekerberg@gmail.com06 – 19000072

page1image3796180960

G.J.M. Takkenkamp, voorzitter

Wij geven de natuur een stem 1

page2image3755854384page2image3797060608page2image3797092640

Stichting Lonneker Land

Secretariaat
G.M.H. van de Velde,
Vincent van Goghlaan 20,
7545 RN Enschede.
e-mail: secr.LL@lonnekerland.nl053 – 434 53 95

Secretariaat:
Langestraat 24, kamer 92 7511 HC ENschede

page2image3797090896

H. Wallinga, voorzitter

Natuur en Milieuraad Enschede

page2image3797098528

R. Kristelijn, voorzitter

Wij geven de natuur een stem 2

Open brief aan College B&W Enschede over evenementen na uitspraak RvS

“De natuur heeft gewonnen, gelukkig.” Zo reageert Geertjan Takkenkamp, voorzitter van Stichting Lonnekerberg op de uitspraak van de Raad van State. Vandaag werd er een streep gezet door een deel van de plannen om evenementen te organiseren en bedrijven te plaatsen op het middelste gedeelte van de voormalige vliegbasis Twenthe vanwege de uitstoot van stikstof.

“We zijn in het gelijk gesteld door de hoogste bestuursrechter en die is met ons van mening dat deze plannen niet kunnen. Dat de gemeente en provincie een hypotheek nemen op de natuur en dat dit niet zomaar kan.”

Takkenkamp is blij dat de plannen door de hoogste bestuursrechter zijn ‘vernietigd’. “Dat betekent dat ze niet meer bestaan. Dus dat is prachtig. Daar hebben we samen voor gestreden met de Stichting Lonneker Land en Stichting Natuur en Milieuraad Enschede. Met z’n drieën hebben we voor de natuur gevochten en dat heeft uiteindelijk een goed einde.” (van RTV Oost)

Uitspraak Raad van State op beroep o.a. Stil op bestemmingsplan.

Zie hier het bericht van RTV Oost van 17 juli 2019

Zie hier het bericht in Tubantia van 17 juli 2019

Volkskrant van 17 juli 2019 over uitspraak Raad van State

NRC van 17 juli 2019 over vernietiging bestemmingsplan

Nieuwsuur over besluit Raad van State ivm stikstof 17 juli 2019