Logo Stichting Lonnekerberg

Recreatieloop op 12 april afgelast

Vanwege het coronavirus vervalt de recreatieloop op 12 april. De lopers die al ingeschreven hebben zullen hun geld terug gestort krijgen.

 

Recreatieloop op 12 april afgelast

Hoe het precies is gekomen weten we niet maar er waren meer dan 2x zoveel wandelaars dan vorig jaar! Het was weer ontzettend gezellig ondanks het feit dat we door de hoeveelheid mensen overvallen werden en niet iedereen nog een oliebol of chocolademelk kon krijgen. Maar natuurlijk waren we heel erg blij met deze aandacht voor de mooie Lonnekerberg. Er waren opvallend veel kinderen, die mee wandelden.  Zij deden enthousiast mee met de kruiswoordpuzzel waarvan hier de oplossing.

kruiswoord winterwandeling 2019 ingevuld

 

—————————————————————————————————————————————

Op zondag 29 december organiseert Stichting Lonnekerberg en omgeving met medewerking van de Lönnke Bloazers de jaarlijks winterwandeling.

De wandeling, die is uitgezet op de Lonnekerberg, kan begonnen worden tussen 13 en 14.30 uur.
Het startpunt is dit keer bij de Doppler op het voormalige vliegveld, bij de parkeerplaats aan de Grefterberghoekweg (tegenover de oude schietbaan). De wandeling is tussen de vijf en zes km lang.
Deelname aan de wandeling is gratis.
Op verschillende punten staan de midwinterhoren blazers van de “Lönnke Bloazers” .
Er is halverwege de wandeling een rustpunt ingericht waar koffie en chocolademelk verkrijgbaar is. Een eigen bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Voor kinderen is er een vragenlijst over de natuur op de Lonnekerberg en wat ze zien onderweg (ook fotograferen met mobieltje van de mooiste boom). Met de vragen kan een kruiswoordraadsel worden opgelost. Foto’s van de mooiste boom kunnen we op facebook plaatsen.

Hoe er te komen?
Komt u met de fiets volg dan de Grefterberghoekweg in Noordelijke richting, ga bij de oudhttp://www.lonnekerberg.nl/?p=2041&preview=truee schietbaan linksaf. Komt u met de auto dan gaat u via de afslag bij Mac Donalds in Oldenzaal (Industrieterrein Hanzepoort), over de Noordergrensweg naar het parkeerterrein bij de Doppler aan de Grefterberghoekweg.

PS.
Denkt u aan uw schoeisel? Het bos is erg nat en de kans is groot dat paden modderig zijn.

Winterwandeling 2019 was een enorm succes!

 

Landschap Overijssel gaat de sterfte van fijnspar door de letterzetter op de Lonnekerberg bestrijden.

Onderstaand bericht ontvingen wij van Landschap Overijssel.

StiL betreurt het dat de bomen gekapt moeten worden maar ziet de noodzaak daarvan in. Er zijn maatregelen nodig om te proberen in ieder geval de nu nog gezonde fijnsparren te behouden. StiL heeft er volledig vertrouwen in dat het Landschap Overijssel, de grootste eigenaar van terreinen op de Lonnekerberg, op zeer verantwoorde wijze haar bossen beheert. Wij hopen dat door de maatregelen ook de bossen van in- en aanliggende terreineigenaren gespaard zullen blijven van letterzetter aantasting.

De bestrijding van de letterzetter zal naar verwachting in september-oktober 2019 plaatsvinden.

 

Letterzetter zorgt voor fijnsparsterfte

De hogere temperaturen hebben effect op de natuur. Zo worden wij in meerdere natuurterreinen met fijnsparsterfte geconfronteerd. Dat komt deels door verdroging en deels door de letterzetter, een kevertje dat onder de schors van verzwakte fijnsparren kruipt. Daar legt het kevertje haar eitjes, waarna de vraatzuchtige larven ervoor zorgen dat de fijnspar afsterft. Wat de situatie extra zorgelijk maakt, is het feit dat de letterzetter deze levenscyclus dankzij de hogere temperaturen vandaag de dag niet één, maar zelfs twee keer per jaar doorloopt.

Veiligheid en biodiversiteit

Daar waar wij fijnsparsterfte zien, maken wij een zorgvuldige afweging tussen wel of niet kappen. Zo kappen wij solitaire fijnsparren niet, want staand dood hout is heel waardevol voor de biodiversiteit. Met het oog op de veiligheid van recreanten kappen wij de fijnsparren langs wandel- en fietspaden wel. Landschap Overijssel heeft echter ook bossen die ooit zijn aangelegd voor de houtproductie, vooral op landgoederen. Door de monocultuur kan de letterzetter in deze percelen snel om zich heen grijpen en grote, vaksgewijze, sterfte veroorzaken. Daar is kappen van de gehele opstand vaak onze enige kans om verdere verspreiding van de letterzetter te voorkomen of in ieder geval te vertragen. Natuurlijk compenseren wij het kappen van fijnsparren door nieuwe loofbomen te planten. Zo geven wij ook invulling aan de vaak toch al geplande omvorming van eenzijdig naaldbos naar gevarieerd loofbos.

Zie voor verdere informatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Letterzetter_(insect)

 

Bestrijding letterzetter op de Lonnekerberg

 

19072019 open brief college

page1image3796051568page1image3796051904page1image3796060128

Open brief aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede

Enschede, 19 juli 2019

Geacht College,

Uit de media begrijpen wij dat u overweegt om de benodigde omgevingsvergunningen te verstrekken aan de organisatoren van de festivals “Onder de Radar” en “AIRFORCE Festival” op het evenemententerrein Vliegveld Twenthe.

Woensdag 17 juli 2019 heeft de Raad van State het bestemmingsplan dat deze evenementen mogelijk maakte vernietigd. Het hoogste rechtsorgaan heeft daarmee geconcludeerd dat de door u gezochte balans tussen economie en natuur in het bestemmingsplan niet is gevonden.

U zou volgens de media een positieve grondhouding hebben ten aanzien van het verstrekken van de vergunningen voor deze evenementen. Wij kunnen ons niet voorstellen dat u op deze wijze voorbij wilt gaan aan de uitspraak van de Raad van State, het hoogste bestuurlijke rechtscollege.

Wij hadden verwacht dat u, geconfronteerd met dit dilemma, contact met ons zou opnemen. Wij hebben immers steeds geprobeerd een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het gebied. Deze positieve grondhouding hebben wij nog steeds.

Wij vragen u om publiek te maken dat de vergunningen voor de evenementen niet verleend zullen worden. De opbouw lijkt immers al zonder de vereiste vergunningen begonnen te zijn.

Hoogachtend,

Stichting Lonnekerberg en omgeving (StiL)

Secretariaat:
Dr. P.D.L.P.M. van der Valk,
Bergweg 261
7524 CV LONNEKER
e-mail: stichtinglonnekerberg@gmail.com06 – 19000072

page1image3796180960

G.J.M. Takkenkamp, voorzitter

Wij geven de natuur een stem 1

page2image3755854384page2image3797060608page2image3797092640

Stichting Lonneker Land

Secretariaat
G.M.H. van de Velde,
Vincent van Goghlaan 20,
7545 RN Enschede.
e-mail: secr.LL@lonnekerland.nl053 – 434 53 95

Secretariaat:
Langestraat 24, kamer 92 7511 HC ENschede

page2image3797090896

H. Wallinga, voorzitter

Natuur en Milieuraad Enschede

page2image3797098528

R. Kristelijn, voorzitter

Wij geven de natuur een stem 2

Open brief aan College B&W Enschede over evenementen na uitspraak RvS

“De natuur heeft gewonnen, gelukkig.” Zo reageert Geertjan Takkenkamp, voorzitter van Stichting Lonnekerberg op de uitspraak van de Raad van State. Vandaag werd er een streep gezet door een deel van de plannen om evenementen te organiseren en bedrijven te plaatsen op het middelste gedeelte van de voormalige vliegbasis Twenthe vanwege de uitstoot van stikstof.

“We zijn in het gelijk gesteld door de hoogste bestuursrechter en die is met ons van mening dat deze plannen niet kunnen. Dat de gemeente en provincie een hypotheek nemen op de natuur en dat dit niet zomaar kan.”

Takkenkamp is blij dat de plannen door de hoogste bestuursrechter zijn ‘vernietigd’. “Dat betekent dat ze niet meer bestaan. Dus dat is prachtig. Daar hebben we samen voor gestreden met de Stichting Lonneker Land en Stichting Natuur en Milieuraad Enschede. Met z’n drieën hebben we voor de natuur gevochten en dat heeft uiteindelijk een goed einde.” (van RTV Oost)

Uitspraak Raad van State op beroep o.a. Stil op bestemmingsplan.

Zie hier het bericht van RTV Oost van 17 juli 2019

Zie hier het bericht in Tubantia van 17 juli 2019

Volkskrant van 17 juli 2019 over uitspraak Raad van State

NRC van 17 juli 2019 over vernietiging bestemmingsplan

Nieuwsuur over besluit Raad van State ivm stikstof 17 juli 2019

Uitspraak Raad van State. De natuur heeft gewonnen!

Reekalfje geboren op de Lonnekerberg!

 

Handig hulpmiddel om 5 soorten vleermuizen te herkennen.

zoogdierkaart-digitale-verspreiding-vleermuizen

 

 

 

5 soorten vleermuizen herkennen.

 

We hebben met z’n allen het fietspad over de Bergweg opgeknapt. Het is elk jaar weer een gezellig activiteit, samen met betrokken buurtbewoners. Het fietspad kan er weer een jaartje tegen!

 

IMG_8212

 

IMG_8211

IMG_8207

IMG_8209

 

IMG_8206

IMG_8205

Fietspad ligt er weer mooi bij.

 

Het wordt een traditie. Voor de vierde keer vindt de “Recreatieloop Lonnekerberg” plaats, een week voor de Enschede Marathon, op 7 april. Het is een mooie (laatste) voorbereiding voor dit grote evenement een week later. Het is een ontspannen loop, we gebruiken geen klok.

Er wordt gelopen door de prachtige omgeving van Lonneker. Over de Bergweg, het Lonnekerberg bos, de nieuwe natuur van het vliegveld en over de Es weer naar het dorpsplein. En onderweg bezoeken we een boerenerf.

Na afloop is er een broodje met bal gehakt bij hotel Savenije. Ben je vegetariër? Laat het ons via de mail tijdig weten dan zorgen wij voor een vegetarisch alternatief: stichtinglonnekerberg@gmail.com.

Deelname kost 8,50. De opbrengst van deze loop komt ten goede aan het opknappen van het fietspad op de Lonnekerberg dat door de buurt daar is aangelegd.

Recreatieloop Lonnekerberg 10 km.
Start: Dorpsplein Lonneker
7 april. Starttijd 10.30
Inschrijven via: www.inschrijven.nl (t/m 5 april)

De startnummers zijn vanaf 4 april af te halen bij Run Enschede, de Heurne 32 in Enschede of ’s morgens om 10.00 uur op het Dorpsplein in Lonneker.

Recreatieloop op 7 april 2019

 

Op zondag 30 december 2018 organiseert StiL haar traditionele winterwandeling over de Lonnekerberg. De lengte is 5-6 km.

Start tussen 13.00 en 15.00 uur. Dit keer vanaf de Bergweg hoek Prins Bernhardpark. De Lönnke Bloazers zijn weer van de partij.

Er is halverwege de wandeling een rustpunt ingericht waar koffie en chocolademelk te krijgen zijn. Denk aan goed schoeisel want het kan door de langdurige regen soms modderig zijn!

Iedereen is welkom. Meedoen is gratis. Tevoren inschrijven hoeft niet, mag wel met een mail aan stichtinglonnekerberg@gmail.com.